Porota dohlížející na soutěž

Řádní členové závislí

Řádní členové nezávislí

 

Náhradníci závislí

Náhradníci nezávislí

 

Přizvaní odborníci