Porota dohlížející na soutěž

Řádní členové závislí

David Dinda

náměstek primátora

Bc. Iveta Rabasová

Studovala na České zemědělské univerzitě v Praze na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Nyní pracuje v Podkrušnohorském zooparku Chomutov. Svůj profesní život se rozhodla věnovat práci pro zoologické zahrady a ochraně přírody.

Ing. Ladislav Bittner

Založil a dodnes vede projekční kancelář působící v energetice. Jako chomutovský patriot se angažuje v komunální politice, je předsedou dozorčí rady PZOO.

Řádní členové nezávislí

Ing. arch. Klára Salzmann, Ph.D./ *1958, Levice

Vystudovala krajinářskou architekturu v Budapešti, Ph.D. titul získala v Nitře. Působila v URBIONU Banská Bystrica, jako vedoucí katedry krajinářské architektury na ČZU v Praze. Celý život žije a pracuje v krajině a s krajinou, která je jejím životním posláním, profesí, vášní i koníčkem.

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík/ *1964, Zlín

Studoval architekturu na FA VUT v Brně, AVU v Praze, TU Delft. Pracoval v Jeana Nouvela v Paříži. Vede vlastní kancelář RKAW a KOLABORATOR. Vede atelier na FA ČVUT, založil a vede předmět Architecture and City na škole ARCHIP. www.rkaw.cz

Ing. Vladimír Sitta/ *1948, Brno

Vystudoval zahradní architekturu na MENDELU v Brně. Působil v České republice, Německé spolkové republice a v Austrálii. Založil firmu krajinářských architektů Terragram a byl profesorem University of Western Australia. www.terragram.com.au

Prof. Ing. arch. Michal Kohout/ *1964, Praha

Studoval architekturu na FA ČVUT a AVU v Praze. Pracoval v ateliérech v České republice, Velké Británii a Španělsku. Působí v ateliéru UNIT architekti. Na FA ČVUT je vedoucím Ústavu nauky o budovách a garantem programu bydlení, vede ateliér a výuku cyklu soubory staveb. www.unitarch.eu

Náhradníci závislí

Ing. arch. Vratislav Štelzig/ *1933, Hronov

V roce 1960 vystudoval architekturu na FA ČVUT v Praze, obor urbanismu a velkoprostorových staveb. Město Chomutov projektuje a staví od roku 1961. Pro území Kamencového jezera zpracoval územní studii a realizoval většinu účelových staveb. Od roku 1990 má vlastní projekční kancelář UOI. V roce 1990 byl jmenován ministrem kultury řádným členem výboru Českého fondu výtvarných umění. V roce 1995 byla jeho stavba krematoria ve Vysočanech oceněna cenou Stavba roku 1995.

Náhradníci nezávislí

Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka/ *1951, Praha

Je absolventem FA ČVUT a oboru architektura na AVU v Praze.Od roku 1980 žil v Belgii, kde donedávna zastával pozici urbanisty měst a obcí arondisementu Kotrijk. Spoluzakládal magisterské studium urbanismu a přednáší na Katolické univerzitě v belgické Lovani. Od roku 2012 pedagogicky působí rovněž na FUA TU Liberec a od roku 2014 i na pražské FA ČVUT.

Ing. arch. MArch. Janica Šipulová/ *1986, Vsetín

Absolventka FA VUT Brno a IKA ACADEMY OF FINE ARTS VIENNA. Pracovala v Grazu, Bruselu, Rotterdamu i ve Vídni. Zabývá se architekturou, ale zásadní profesí je pro ni urbanismus a infrastruktura. Je spoluzakladatelkou architektonického ateliéru Consequence Forma.

Přizvaní odborníci

Ing. Vladimír Budínský, expert na dopravu
Ing. Lenka Petříková, vedoucí úseku územního plánování, Magistrát města Chomutova
Ing. Jana Hladová, vedoucí Odboru životního prostředí, Magistrát města Chomutov

RNDr. Zbyněk Vencelides, Ph.D. – hydrochemická problematika jezera
Ing. Vladimír Janda, provozně technické záležitosti
MgA. Jan Albert Šturma, geobotanik zabývající se urbánní vegetací a ekologií krajiny

Kontaktní informace

Vyhlašovatel soutěže

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Hana Nováková
Tel: +420 725 586 172
E-mail: h.novakova@chomutov-mesto.cz

Organizátor soutěže

Název: CITY UPGRADE
Kontaktní adresa: Školská 12, 110 00 Praha – Nové Město
Kontaktní osoba: Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
Tel/fax: +420 739 415 901
E-mail: kontakt@cityupgrade.cz

Sekretář soutěže

Jméno: Mgr. Hana Nováková, Odbor rozvoje a investic
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
Tel: +420 725 586 172
E-mail: h.novakova@chomutov-mesto.cz