Výsledky soutěže

Po ukončení soutěže zde najdete oceněné návrhy a také všechny odevzdané návrhy řešení v 1. a 2. fázi architektonické soutěže.