Územní studie

Územní studie je územně plánovací podklad, jehož smyslem je najít potenciál místa a navrhnout jeho využití.
Tato studie se snaží nalézt dlouhodobou strategii obnovy, modernizace a rozvoje Kamenčáku.

Kontaktní informace

Vyhlašovatel soutěže

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Hana Nováková
Tel: +420 725 586 172
E-mail: h.novakova@chomutov-mesto.cz

Organizátor soutěže

Název: CITY UPGRADE
Kontaktní adresa: Školská 12, 110 00 Praha – Nové Město
Kontaktní osoba: Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
Tel/fax: +420 739 415 901
E-mail: kontakt@cityupgrade.cz

Sekretář soutěže

Jméno: Mgr. Hana Nováková, Odbor rozvoje a investic
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
Tel: +420 725 586 172
E-mail: h.novakova@chomutov-mesto.cz