Rozvoj rekreačního areálu
Kamencové jezero

Úvodní slovo

Přestože je Kamencové jezero v turistických brožurách označováno jako perla Krušných hor, má k tomu v současnosti poměrně daleko. Zčásti za to nepochybně může i absence koncepce rozvoje areálu. A to nyní vnímám jako důležitou výzvu. Výzvu k nalezení a využití potenciálu, který tento rekreační areál nesporně má. Od architektonické soutěže očekávám, že nám jejím prostřednictvím odborníci pomohou vtisknout celému území osobitý ráz, který bude pro Kamencové jezero charakteristický a bude mj. reflektovat jeho zajímavou a inspirativní historii. Věřím, že i díky tomu se přívlastkem „perla Krušných hor“ bude jezero prezentovat oprávněně. Přeji si, aby nám takto získané kvalitní i kreativní návrhy pomohly při rozhodování o budoucích investicích do rozvoje areálu i jeho okolí.

David Dinda
Náměstek primátora
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Kontaktní informace