Rozvoj rekreačního areálu
Kamencové jezero

Představení dokumentace pro územní řízení pro lokalitu ulice Přemyslova ze dne 27. 11. 2019

Dne 27. 11. 2019 proběhlo v chomutovském Kině Svět představení dokumentace pro územní řízení pro lokalitu ulice Přemyslova. V této části se dle soutěžního návrhu dodržela koncepce vzniku Kamencového náměstí, které bude bezbariérovým veřejným prostorem. Komunikace, která bude dělit náměstí od parkoviště bude nově zjednosměrněna, to je zásadní změna oproti stávajícímu stavu, nicméně doplňuje koncepční „smyčkové“ řešení v jednotlivých úsecích mezi ulicemi Přemyslova a Přísečnická.

Koncept představil veřejnosti Ing. arch. Zbyněk Ryška. Veřejnosti byla rovněž podrobně představena problematika stavu dubové aleje a návrhu nového krajinářského řešení, kterého se ujala krajinářská architekta Ing. arch. Lucie Radilová. Dubová alej prošla odborným posouzením mj. i společnosti Arbonet s.r.o., jejíž zástupci Ing. Pavel Wágner a Ing. Marek Žďárský představili metody, kterými posuzovali jednotlivé stromy a obecně informovali o charakteristikách dubu červeného, který je nosným prvkem aleje. Kromě podrobného řešení prostoru Přemyslovy ulice byly představeny v krátkosti i další plány, které architektonický tým studia REFUEL připravuje a to především zvýšení kapacity parkování u Aquasvěta a nový vjezd do kempu právě přes toto parkoviště a představu o budoucí podobě parkování a zázemí na hrázi jezera.

Prezentace v PDF (32 MB) ke stažení

Úvodní slovo

V roce 2016 převzalo měst zpět do své správy areál Kamencového jezera, logicky tak vyvstaly otázky, jakým směrem se vydat při investování do obnovy infrastruktury areálu a jeho rozvoje. Jako nejvhodnější nástroj pro stanovení koncepčního přístupu byla vyhodnocena architektonická soutěž, která pak byla vyhlášena na podzim v roce 2017. Díky architektonické soutěži tak město získalo na jaře 2018 partnera, studio REFUEL, s nímž od té doby pracuje na nové podobě vstupů do areálu, územní studii, která bude v budoucnu představovat jakýsi územní plán pro areál a dalších souvisejících rozvojových projektech. Cílem těchto stránek je informovat vás o plánovaných a realizovaných projektech, které s obnovo areálu souvisí.

Kontaktní informace